Verdiepingsworkshop Ruzie & Rivaliteit

...een dag waarop je concrete vaardigheden oefent en veel inspiratie, vertrouwen en inzichten meeneemt om meer harmonie en samenwerking in je gezin te brengen.

Rivaliteit tussen kinderen. Botsende behoeften. Tegenstrijdige belangen. Het leeft voor veel ouders. En het is een illusie. Behoeften kunnen niet met elkaar in conflict zijn en belangen lijken alleen op de oppervlakte tegenstrijdig. En die rivaliteit? Die veroorzaken we vaak zelf, doordat we niet hebben geleerd hoe we belangen verenigen en behoeften met elkaar afstemmen.

Deze workshop is voor jou als je een stevige basiskennis hebt van het Geweldloze Communicatiemodel. Je hebt al geoefend met luisteren naar je kind en ervaart meer verbinding met jezelf en je persoonlijke grenzen. Maar je vind het soms moeilijk om tot creativiteit te komen wanneer de verschillende behoeften met elkaar lijken te botsen. Je voelt je verantwoordelijk voor de harmonie in huis en als de samenwerking niet lijkt te gaan lukken raak je makkelijk overweldigd en ga je het voor iedereen oplossen. Zo ben jij dus altijd nodig en leren je kinderen niet hoe ze zelf hun conflicten op kunnen lossen. Na deze training weet je hoe je, op basis van gelijkwaardigheid, van (schijnbaar) tegengestelde belangen kunt komen tot heldere en gedragen afspraken die voor ieder gezinslid werken. Je hebt geoefend met gezinsoverleg en bemiddelen tussen je kinderen en kunt staan voor echte samenwerking zonder de verantwoording over te hoeven nemen.

Een verdiepingsdag rondom 3 thema's

Rivaliteit

Kibbelende kinderen kunnen je echt tot wanhoop drijven. Maar waarom rivaliseren onze kinderen eigenlijk met elkaar? En waarom raakt het ons zo? Samen verkennen we wat rivaliteit nu eigenlijk is. En ontdekken zo gaandeweg hoe je een modus kunt vinden tussen je kinderen ruimte geven om, binnen de veiligheid van het gezin, te oefenen met conflicten én het blijven zorgen voor jouw eigen behoefte aan rust en harmonie. We gaan op onderzoek in onszelf en staan stil bij welke belangrijke waarden en verlangens er nu eigenlijk opspelen wanneer er ruzie of rivaliteit is binnen het gezin.

Bemiddelen tussen kinderen

Roepen dat ze moeten ophouden met ruzie maken helpt niet. Dus wat kun je dan wél doen om je kinderen te helpen hun onderlinge conflicten op te lossen? We oefenen met een manier om dit te doen die jou ontslaat van de rol van scheidsrechter, zodat je er voor elke betrokkenen kunt zijn. Dus zonder het over te nemen, te moeten weten wat het beste is, of partij te hoeven kiezen en ongewild de rivaliteit te stimuleren. Dit bevordert de harmonie thuis en op den duur leren je kinderen zo ook om zelf  hun geschillen op te lossen, zonder jouw hulp.

Gezinsoverleg

Soms zijn er meer dan twee partijen betrokken en ben je zelf ook belanghebbende. In zo'n geval is een groepsbemiddeling dé manier om tot gedragen afspraken te komen waar alle gezinsleden mee overweg kunnen. In dit onderdeel ontdek je wat dit van jou als ouder vraagt en hoe je het ook in jouw gezin kunt gaan introduceren. Zo kun je met al heel jonge kinderen vaardigheden gaan oefenen zoals je mening rustig uiten, wachten totdat een ander is uitgesproken, verantwoordingen delen, samenwerken om problemen op te lossen, je zorgen en gevoelens uiten, en nog veel meer.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Amber Leimena - van Veen Rotterdam
Ik ervaar de workshops van Astara en Jort telkens weer verdiepend op mijn emotionele intelligentie lagen. Het geeft mij inzicht in wat ik nog meer aan gevoelens en compassie in mezelf kan duiden plus uitspreken. Jort is mijn inziens met name sterk in het aanvoelen van de intelligentie van het veld bij groepswerk en de individuele behoeftes van de ander te verwoorden zonder dat we over elkaars grenzen gaan. Juist doordat hij zijn en jouw persoonlijke integriteit bewaakt, blijf je altijd in verbinding met elkaar ook al komen er oordelen of weerstanden naar boven over de ander. Astara is een kei in het ontleden van jouw intenties achter jouw gedrag en het onder woorden brengen van je gevoelens en behoeften die daaronder ten grondslag liggen. Daarnaast zijn ze samen zo ver ontwikkeld in empatisch luisteren dat je pas begrijpt wat de theorie van Geweldloze Communicatie in de praktijk inhoudt als je een dag met hun besteedt. Ik ben heel dankbaar dat ik van hen kan leren.

Word je helemaal horendol van dat gekibbel steeds?

Rivaliteit tussen kinderen. Botsende behoeften. Tegenstrijdige belangen. Herkenbare thema's voor veel ouders. En het is een illusie. Behoeften kunnen eigenlijk niet met elkaar in conflict zijn en belangen lijken alleen op de oppervlakte tegenstrijdig. En die rivaliteit? Die veroorzaken we vaak zelf, doordat we soms in al onze goede bedoelingen onze kinderen vergelijken en labelen, zonder ons bewust te zijn welk effect dit op hen heeft. En als er dan ruzie is, dan merken we weer dat we eigenlijk nooit hebben geleerd hoe we, op een gelijkwaardige, harmonieuze manier, belangen verenigen en behoeften met elkaar afstemmen.

Het kan ook anders!

Ruzie tussen broers en zussen heeft een belangrijke functie in hun ontwikkeling: Ze leren in een gelijkwaardige relatie conflicten op te lossen en het gezin is daarvoor een veilige plek. Vriendjes kunnen na een ruzie besluiten geen vrienden meer te willen zijn, maar broertjes en zusjes, die blijven. Het gezin is dus een mooi speelveld voor kinderen om te oefenen met empathie, het perspectief van een ander nemen én tegelijk voor zichzelf opkomen, een vaardigheid die kinderen vaak pas onder de knie beginnen te krijgen rond de pubertijd. Tot die tijd kunnen ze jouw hulp en begeleiding dus goed gebruiken. Daarom leer je in deze training ondermeer:

 • Wat rivaliteit is en hoe je het voorkomt
 • Bemiddelen tussen kinderen
 • Hoe je onpartijdig blijft
 • Hoe je verzoening kunt begeleiden
 • Gezinsoverleg faciliteren vanuit gelijkwaardigheid
 • Hoe je tot gedragen en duurzame oplossingen komt
 • en nog veel meer...

Dit is een intensieve workshop waarin je een hele dag wordt ondergedompeld in een Geweldloze Communicatie community en als groep empatisch begeleid terwijl je, in een veilige niet-veroordelende omgeving, aan de slag gaat met voorbeelden uit je eigen leven. We zullen ook werken in trio’s en als groep met rollenspellen zodat je persoonlijke inzichten op kunt doen die je helpen om afstemming en samenwerking binnen je gezin meer vorm en structuur te geven. Hierdoor krijg je:

 • Inzicht in je eigen blokkades rondom ruzie in je gezin
 • Handvatten om hier anders mee om te gaan
 • Meer zelfvertrouwen dat je je kinderen hierbij kunt begeleiden
 • Heel veel tips en voorbeelden om zelf toe te gaan passen
 • Oefening en uitwisseling met andere ouders die hetzelfde meemaken als jij
 • Meer verdieping in je belichaming van Geweldloze Communicatie

En als bonus kun je weer zoveel gevoelens/behoeftenkaarten mee naar huis nemen als je wilt, en krijg je een digitale reader met de behandelde stof om later nog eens na te slaan.

De trainers

De workshops worden gefaciliteerd door Astara Lieuw-On en Jort Bijleveld. Wij werken en leven samen, vanuit een gedeelde intentie om samen te spelen, leren, lachen, huilen en het grote avontuur van het leven aan te gaan. Wij staan in onze relatie voor het radicaal eerlijk delen van onze diepste gedachten en gevoelens dus werken er constant aan om elkaar daarin zo volledig mogelijk te kunnen accepteren en ontvangen. Niet altijd gemakkelijk, want ook wij hebben zo onze triggers en oude patronen.

Astara is coach, trainer en mediator. Ze heeft al honderden ouders getraind in de vaardigheden en mindset om echt onvoorwaardelijk te blijven in de omgang met kinderen en weg te blijven van straffen en belonen, manipulatie, beschamen of beschuldigen als opvoedmiddelen. De sleutel voor haar om in haar gezin vanuit gelijkwaardigheid, samenwerking en het loslaten van controle te leven was het omarmen van haar eigen boosheid in plaats van deze te willen transformeren. Vaak zijn anderen vol verbazing te zien hoeveel ruimte zij heeft om te luisteren naar de boosheid van haar kinderen.

Jort is trainer en mediator. Hij werkt al jarenlang met groepen. Zijn kracht ligt in het mensen ondersteunen bij verbinding, met zichzelf en met elkaar. Soms confronterend, maar altijd liefdevol, op maat met wat er leeft en wat zich aandient in het moment. In eerdere relaties resulteerde dit grote empathische vermogen in zichzelf teveel wegcijferen. Angst voor boosheid maakte dat hij voor de lieve vrede koos en zich niet uitsprak. In liefdevolle verbinding staan zonder zichzelf daarin te verliezen is nu dagelijkse kost en oefening. En maakt dat hij er steeds vaker voor kiest echt naar zijn eigen boosheid te luisteren en zichzelf te uiten in plaats van terug te trekken.

Wij zijn beiden Internationaal Gecertificeerd Trainer bij het Center for Non Violent Communication en lid van de Nederlandse Geweldloze Communciatie Kring.

Praktische Informatie

Voor wie?
Dit is een verdiepingsworkshop. Deze workshop is open voor iedereen met een stevige basiskennis van Geweldloze Communicatie (liefst tenminste 24 uur training bij een gecertificeerde trainer), en het aandurft om op onderzoek te gaan in de dynamiek van samenwerking en afstemming over meerdere lagen binnen het gezin. Voor verdere verdieping van de vaardigheden en inzichten die je krijgt aangereikt tijdens deze workshop kun je als aanvullende stap de workshop Connectie in Conflicten overwegen. Twijfel je of deze workshop aansluit op wat je zoekt/jouw basiskennis, neem dan gerust contact op, zodat we samen uit kunnen vinden of je er voldoende uit kunt halen voor jezelf.

Waar en wanneer?
De workshops worden een paar keer per jaar georganiseerd door heel de Benelux en daarbuiten zodra er voldoende animo is. Check in onze onze trainingskalender hieronder waar de eerstvolgende plaatsvindt. Of meld je vast aan voor de eerstvolgende mogelijkheid. Zodra er 6 aanmeldingen zijn gaat er een nieuwe workshop door. In overleg kiezen we een datum en locatie die voor alle deelnemers werkt.

Klik hieronder voor de agenda:

Tijden
De workshops beginnen om 10.00u. Vanaf 09.30 ben je welkom voor een kopje koffie of thee en om even rustig te landen en vast kennis te maken met de andere deelnemers. We sluiten de workshop uiterlijk 17.00u gezamenlijk af.

De workshop wordt door veel deelnemers als intensief ervaren. We nodigen je dan ook uit om de dagen rondom de workshop zoveel mogelijk vrij te houden van drukte en verplichtingen zodat je ruimte hebt om er alles uit te halen en het geleerde te laten bezinken.

Eten & drinken
Wij zorgen voor koffie/thee & snacks waar je de hele dag onbeperkt gebruik van kan maken. Voor de lunch vragen we je om zelf iets mee te nemen om met de groep te delen tijdens de potluck (gedeeld groepsbuffet). Uiteraard is dit geen verplichting en ben je vrij om je lunch zo in te vullen als je zelf wilt.

Investering
Kies zelf hoeveel je aan ons wilt geven in ruil voor de workshop op een schaal tussen €95,- en €155,-. Deze schaal is om jou de kans te geven om zelf oprecht te voelen hoeveel je kunt en wilt besteden. Indien je meer bijdraagt geef je een ander met minder financiële ruimte de kans om ook mee te doen. Voor deze investering krijg je een ochtend en een middag workshop, de kans om in een veilige setting met gelijkgestemden kennis te maken met Geweldloze Communicatie, en veel inzichten en concrete vaardigheden waarmee je de kwaliteit van je leven en relaties onmiddelijk kunt verbeteren. Vraag naar de kortingsmogelijkheden als de kosten een belemmering voor je zijn om mee te doen.

"“To be loved equally, is somehow to be loved less. To be loved uniquely —for one’s own special self— is to be loved as much as we need to be loved.”

~ Adele Faber, Siblings Without Rivalry: How to Help Your Children Live Together So You Can Live Too

Aanmelden Ruzie & Rivaliteit
Geef je hier vast op bij interesse.
Er start een workshop zodra er 6 aanmeldingen zijn.
We zoeken dan samen de beste datum en locatie voor alle deelnemers.

Veelgestelde Vragen

Workshops

Kandidaten die ervoor kiezen om zich internationaal te laten certificeren door het Center for Nonviolent Communication, krijgen te maken met een opleidingsprocesgang welke omschreven staat op de website van het CNVC. De bij ons gevolgde trainingsuren gelden mee in het certificeringsproces tot Certified Trainer Nonviolent Communication. Vraag ons eventueel om een certificaat van deelname.

Indien gewenst kunnen wij je begeleiden in je certificeringsproces. Vraag naar de mogelijkheden voor mentorschap op maat.

Er staat veel trainingsaanbod op deze website, en soms vindt men het ingewikkeld om hier een weg in te vinden. Vragen die ik krijg zijn:

 • Waarmee begin ik het best?
 • Wat heb ik het meeste nodig?
 • Ik wil graag de diepte in, komt een introductieworkshop daar wel aan tegemoet?
 • Wat is haalbaar/wenselijk?

Ik ben steeds geroerd om te horen dat ouders diepgang zoeken, ik stel mij zo voor dat er dan reeds veel motivatie is om onvoorwaardelijk ouderschap te leven in alle vezels. Bewustzijn van oude patronen en de wens om deze te doorbreken. En ook pijn, de wens om een bepaalde dynamiek in het gezin zo snel mogelijk te veranderen. Als je last hebt van bepaald gedrag van je kinderen of reageert op manieren die je eigenlijk niet wilt kan ik me voorstellen dat je zo snel mogelijk oplossingen wilt.

Onze basistrainingen geven diepe inzichten en realisaties waarmee deelnemers meteen hun relaties en levensgeluk vergroten. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens, de daaronder liggende behoeften ontdekken, helder en concreet je wensen en verzoeken te verwoorden en openstaan om met nieuwsgierigheid te luisteren naar de betekenis van de boodschap van anderen. Dit vraagt een geheel nieuwe manier van denken, voelen en contact maken. Hierom is het belangrijk om aan de basis te beginnen en je lichaam de tijd te geven om dit nieuwe bewustzijn te integreren. Ik voel veel compassie voor de wens om na één workshop te willen veranderen in de zen-ouder van je dromen, en ook voel ik bezorgdheid dat je dan wellicht teveel van jezelf eist. Als het zo gemakkelijk was als het lezen van een boek, het kijken van een workshopvideo op YouTube of het volgen van een gratis workshop… dan was er al wereldvrede nietwaar?

Mijn advies is om, als je nog geen ervaring hebt met Geweldloze Communicatie, te beginnen met een introductie zoals de Schoonheid van Boosheid of de Ouderschapschallenge. Hiermee zul je niet meteen onbewust onbekwaam worden, en tegelijkertijd is het alleszins de moeite om die eerste stap te zetten en een begin te maken met je veranderproces. Met een introductieworkshop kun je eerst voordelig en vrijblijvend kennismaken met deze vorm van persoonlijke ontwikkeling. Daarna kun je een van onze basistrainingen volgen. Om uiteindelijk effectief aan de slag te kunnen met uitdagende thema’s als rivaliteit, omgaan met boosheid, bemiddelen tussen kinderen, schuld en schaamte transformeren, in dialoog met je naasten etc., is het belangrijk dat je bekwaam bent in het kunnen (h)erkennen van je reactieve denk- en gedragspatronen en dat je hier verantwoording voor kunt nemen. Hier gaat bewustwording, training en oefening aan vooraf. En het vraagt een stevige basis en kennis van het model waar wij mee werken.

In de verdiepingsworkshops en de jaaropleidingen kun je werken aan het verdiepen, integreren en belichamen van al het geleerde. Door op deze manier het traject te doorlopen, maak je een ontwikkeling door van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Van onvoorwaardelijk ‘doen’, naar onvoorwaardelijk ‘zijn’. Van reageren op de automatische piloot naar persoonlijk leiderschap, en emotionele stabiliteit.

Hoe dit opleidingspad er in zijn volledigheid uitziet lees je ook hier: Opleidingsprogramma Ouderschap met Compassie

Voor iedereen die meer in diens persoonlijke kracht wil gaan staan en dieper, liefdevoller contact met de mensen om zich heen heb ik een aparte site gemaakt met alle informatie over het programma Communiceren met Compassie.

Wij verzorgen trainingen in het Nederlands of in het Engels in heel de Benelux (en op verzoek ook elders in de wereld). Een avondtraining kan binnen één uur autorijden vanaf Rotterdam en daarbuiten behoort een weekendtraining (vrijdag, zaterdag, zondag) tot de mogelijkheden. Op andere dagen zijn ook mogelijkheden, in overleg en tegen een andere prijsstelling. Het is voor ons al de moeite waard om naar jou toe te komen als je met een groep van 6 deelnemers bent.

Misschien weet je van vrienden dat zij ook graag meer handen en voeten zouden willen geven aan hun onvoorwaardelijk ouderschap? Of zijn er meer ouders van de speelgroep of het mamacafé die met je mee willen doen? Als je interesse hebt in een training neem dan zeker contact op, dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden voor een training bij jou in de buurt.

Dit document (Training op Locatie) geeft meer duidelijkheid over wat er bij komt kijken en wat je in ruil hiervoor van ons kunt verwachten.

Die bepaal je voor een groot deel zelf! Ik hanteer een schaal voor mijn trainingen. Daarbinnen kies je zelf hoeveel je wil betalen.

Die betaling bestaat uit een niet-restitueerbare aanbetaling vooraf en een bijdrage achteraf. De aanbetaling is voor de kosten die ik maak om de training voor jou en de rest van de deelnemers te verzorgen. Hiermee verzorg ik onder andere de materialen en versnaperingen, betaal ik de locatiehuur en mijn reiskosten. Het deel dat ik achteraf vraag is jouw bijdrage aan mij in ruil voor de training en die kun je zelf bepalen. Op basis van wat het je waard is en wat je kunt missen, kun je zelf kiezen wat je mij met plezier kan geven als bijdrage voor de training. Ik wil graag dat je ruimte ervaart om wat je betaalt te kunnen laten afhangen van wat voor jou persoonlijk belangrijk is.

Bedenk hierbij dat deze trainingen verzorgen mijn basisinkomen is en dat wat je geeft een bruto vergoeding is voor mijn expertise, alle praktische voorbereidingen, de uren dat ik de groep faciliteer en de tijd die ik besteed aan administratieve afhandeling en nazorg, delen van oefeningen, kennis en bronnen waarmee je verder aan de slag kunt. Jouw bijdrage maakt het mogelijk dat ik dit ook voor anderen kan blijven doen. Daarom heb ik wel een minimum ingesteld, om te zorgen voor de duurzaamheid van mijn bedrijf en om onvoorwaardelijk ouderschap en Geweldloze Communicatie met zoveel mogelijk ouders te kunnen delen.

De schaal voor de basistraining is tussen €180 – €340. De schaal voor een introductieworkshop €65 – €95 en bij een verdiepingsworkshop kun je een bijdrage kiezen op een schaal tussen €95 – €155.

Bij aanmelden voor de basistraining en verdiepingsworkshops vragen wij slechts een aanbetaling om je plaats te reserveren. Na afloop van de training kies je nog een bedrag als bijdrage waarmee je mij helpt om meer tijd en energie te kunnen stoppen in meer mensen helpen ontdekken van Geweldloze Communicatie en Onvoorwaardelijk Ouderschap. Wanneer je meer betaalt dan het minimum van de schaal maak je het mij ook mogelijk om iemand met minder financiële middelen mee te laten doen.

Ik hecht er belang aan dat er voldoende ruimte, aandacht, zorg en begeleiding is voor al mijn deelnemers en de groep als geheel. Wat inhoudt dat ik in mijn trainingen de groepsgrootte tot maximaal 12 deelnemers beperk en in sommige traingen zelfs tot nog minder deelnemers. Ook de locatie kan hierbij een overweging zijn. Omdat met name de weekendtrainingen als intensief worden ervaren vind ik het ook belangrijk dat er voldoende fysieke ruimte en comfort is voor iedereen.

Nog niet mobiele baby’s (ofwel baby’s die nog niet kruipen, tijgeren of zichzelf op kunnen trekken aan meubels) zijn welkom in de trainingen en workshops. In mijn ervaring kunnen de ouders met jonge baby’s die mijn trainingen bijwonen zelf zeer goed inschatten of het voor hen haalbaar is om genoeg ruimte en focus te hebben om uit de sessies te kunnen halen wat ze willen. Als je wat meer informatie of hulp wilt om te beslissen of je jouw baby mee wil nemen kun je contact opnemen om het samen te bespreken.

Load More

X

Paswoord vergeten?

Word lid

Nieuw paswoord aanvragen
Geef je e-mail adres in. Een nieuw paswoord wordt naar je mailbox gestuurd.